Hội viên

Số TT  Họ và Tên Năm sinh Đảng viên Năm sang Séc Trình độ chuyên môn Đơn vị bên Séc Chức vụ/ cơ quan     Công ty Chức danh trong hội
DS HỘI VIÊN TỪ NĂM 1979 VỀ TRƯỚC            
1 Trần Thế  Ái 1956   76 KS Máy Praha    
2 Ngô Quốc  Anh 1948 X 67 KS Vien KH Praha Nhà máy gạch SG  
3 Lê Hòa Bình 1953   72 BS Y Olomouc    
4 Nguyễn Quang  Bình 1952   71 KS Máy Praha Cty LMN  
5 Nguyễn T Mai Chi 1952   71 KS VSST Liberec May Nguyên Hồng  
6 Hoàng Minh Châu 1948   67 KS Vien KH Praha DH Y Duoc  
7 Nguyễn Thiết Dũng 1949 X 68 KS Hoa Praha Vien KHVL  
8 Phạm Ngọc Dũng 1945 X 56 KS Chrastava    
9 Huỳnh Thị Đúng 1948   56 KS Chrastava DHBK  
10 Trần Xuân Đàm 1948   56 KS Máy Praha    
11 Đinh Xuân Gạch 1955   74 KS XD Praha Cty DECOFI  
12 Nguyễn Tùng Giang 1953   71 KS Máy Brno Ban QL khu Nam SG  
13 Phạm Kiều Giang 1952   65 KS Hoa Praha    
14 Nguyễn Xuân Hải 1948 X 56 KS Chrastava    
15 Lê Thị Hạnh 1954   71 KS Hoa Praha Cty Viet Ha  
16 Hoàng Minh Hằng 1952   56 KS Chrastava    
17 Dương Thị Hiền 1956   75 KS XD Brno FOSCO  
18 Trần Thị Hiền 1950   56 KS Chrastava    
19 Phạm Văn Hiền 1953   72 KS XD Praha    
20 Hoàng Lê Hỗ 1954   72 KS Hóa Praha    
21 Phạm T Bích Hoa 1952   70 KS Điện Praha Học Viện HCQG  
22 Lâm Văn Hoàn 1950   68 KS Det Liberec Det Dong A  
23 Đặng Công Huấn 1951   71 KS XD Praha Minh Long LTD  
24 Trịnh Xuân Huấn 1950   69 KS May Brno FOSCO  
25 Phan Thị Huệ 1954   72 KS Hóa Pard. Dệt Thành Công  
26 Trần Dũng Hưng 1950   69 KS Det Liberec Dệt Đông Phương  
27 Lâm Nguyên Khôi 1956 X 76 KS Xdung Praha So KH&DT  
28 Hoàng Lâm 1957   76 KS Hóa Praha Quantest 3  
29 Hoàng Văn Lâm 1958   67 KS VSST - Liberec Truong KT Dệt May  
30 Trần Phương Lâm 1955   74 KS Kte Praha VCB  
31 Nguyễn Hòang Lộc 1952   79 KS Kte Praha Thoi bao KT  
32 Hoàng Lợi 1948   56 KS Chrastava    
33 Đào Trọng  Liên 1956   75 KS May Praha    
34 Phan Thị  Lượng 1953   72 KS Hóa Pard. FOSCO  
35 Nguyễn Mười 1955   75 KS May Praha   Chủ tịch
36 Huỳnh Quang Mỹ 1953   72 KS May Brno    
37 Nguyễn Ai  Nga 1957   77 KS Det Liberec    
38 Trương Liên Nga 1947   65 KS Nnghiep Praha Bao Lao Dong  
39 Ngô Tấn Ngũ 1954 X 76 KS Máy Praha Hưu trí  
40 Hồ Như  Phi 1953   72 KS Máy Praha    
41 Phạm  Phố 1948   65 TS Mỏ Ostrava Truong KTCK  
42 Hòang Hồng  Phong 1960   79 KS May Praha A75 TSN  
43 Hoàng Thị  Phượng 1954   72 KS Hóa Pardu    
44 Nguyễn Ngọc Phương 1956   75 KS May Brno DHSPKT Thu Duc  
45 Đặng Quý  Quý 1960   79 KS MáyBrno DHSPKT Thu Duc  
46 Diệp Ngọc Sương 1942   74 TS Hoá Praha TT DT & PT Sắc ký  
47 Nguyễn Văn Sỹ 1952   72 KS Máy Brno TT KT chấtdẻo&Cao su  
48 Nguyễn Văn Tạc 1949   68 KS Máy Praha    
49 Nguyễn Minh Tâm 1958   78 KS May Praha A75 TSN  
50 To Thành  Tâm 1952   71 KS Máy Praha XNK Thuy san  
51 Vũ Minh Thi 1953   72 KS Hoá Praha    
52 Võ Thị Thắm 1949   67 KS UK Praha    
53 Trần  Thắng 1952   71 KS Máy Brno SGN Petro  
54 Phan Thanh Thảo 1960   79 KS Hoa Praha Vien Hoa CN  
55 Trần Thị Thảo 1952   71 KS XD Brno Cty NAGECCO  
56 Trương Công  Thể 1933   67 KS Hoa Pardubice TCT VLXD  
57 Lê Võ Bạch Thông 1952   70 KS Điện Praha Viettronimex  
58 Phan Thị Thơm 1949   68 KS Hoa Praha Viettronics Tân Bình  
59 Dương Kim Thu 1948   67 KS May Liberec Vinacontrol  
60 Nguyễn T Việt  Thu 1953   72 KS Hoa Pardubice    
61 Đồng Thị 1946   56 KS Chrastava    
62 Phan Thị Tươi 1951   70 KS Diện Praha DHBK  
63 Nguyễn Thanh Tùng 1953   72 KS Xdung Praha BQL KCX  
64 Trần Công  Tước 1954   77 KS May Praha Bia SGN  
65 Nguyễn Hưủ Tri 1946   64 KS CVUT Praha VS Petro  
66 Huỳnh Minh Trí 1954   72 KS Hĩa Praha CLB Lan Anh  
67 Nguyễn T Tuyết Vân 1948   67 KS VSST - Liberec Vinacontrol  
68 Đào Thị Minh Vân 1948   56 KS Chrastava    
69 Đoàn Đức Viễn 1956   75 KS May Praha    
70 Nguyễn Duy Việt 1958   77 KS Hoa Praha    
71 Nguyễn Hồng Việt 1958   77 KS Xdung Praha Cty XD Sai Thanh  
72 Mai Quang  Vinh 1955   78 NS MU Praha    
DS HỘI VIÊN TỪ NĂM 1980  VỀ SAU            
73 Nguyễn Việt Anh     89   Dệt Liberec    
74 Trương Sỹ  Ánh     80   UK Praha Vien KT TP.HCM  
75 Lê Đình Bản     82   Hóa Praha TT ĐLCL III  
76 Đào Nguyên Bình     82   Máy Zlin Giày Thái Bình  
77 Ngô Đức  Bình     80   Máy Brno Vietranschat UV BCH
78 Đặng Ngọc Châu     82   Hnhân Praha    
79 Vũ Hà  Định     85   N.thuật Praha    
80 Mai Văn Đông     81   Máy Praha Cty XD Dầu khí  
81 Dương Viết Dũng     82   Điện Plzen    
82 Trần Văn Dũng     80   Y Praha BV 115  
83 Trần Trọng Đạo 1981   98 TS Mõ Ostrava ĐH Tôn Đức Thắng  UV BCH
84 Lê Hiếu Giang     87 TS Máy Praha DHSPKT Thu Duc  
85 Lê Thanh      88   Máy Liberec    
86 Hồ Phi Hải     88   Hóa Praha    
87 Trần Tuấn Hải     82   Máy Praha    
88 Phạm Ngọc Hạnh     82   Hóa Pardubice TT DLCL III  
89 Vũ Văn Hiến     82   Máy Brno Cty Thep MN  
90 Vũ Như Hiệp     83   VSSE Plzen Cty MEKONG  
91 Vũ Huy Hoàng     83   Điện Plzen    
92 Lê Minh Hùng     82   Máy Plzen Viện Cơ  
93 Nguyễn Mạnh  Hùng     82   Điện Plzen Tư vấn Điện II  
94 Nguyễn Văn Hùng     82   KTế Praha Cty X28  
95 Trang Việt Hùng     83   Máy Praha PETEC  
96 Nguyễn Thế  Khôi     82   Máy Praha A75 TSN  
97 Vũ Ngọc Khương     82   Máy Liberec Tu van XD Dau khi  
98 Phạm Hoàng Kim     80   Điện Plzen VNPT TP.HCM UV BCH
99 Lê Thị Lê Liên     90   Ktế Praha Vinacontrol  
100 Huỳnh Quang Linh     81   Hnhân Praha Khoa Lý-ĐHBK  
101 Lâm Mai Long     85   Máy Praha ĐHSPKT Thu Đức  
102 Đinh Thị Minh     85   Ktế Praha    
103 Nguyễn Quỳnh Nga     81   Y Praha BV Mắt  
104 Phan T Quốc Nghi     85   Xdựng Praha Ky Nam Resort  
105 Bùi Trung Nghĩa     87   Ktế Praha CLB Lan Anh  
106 Nguyễn Văn Nhờ     82   Điện Plzen Khoa Điện-ĐHBK  
107 Trịnh Thanh Phong     80   Điện Plzen Dệt Minh Việt  
108 Lê Bá Phương     82   Toán UK Praha TT Viễn Thông QT  
109 Cao Văn Quang     80   Mỏ Ostrava   UV BCH
110 Đinh Sỹ Quang     80   Toán Praha FPT  
111 Nguyễn Danh Sơn     82   KTế  Praha Danh Sơn LTD  
112 Liễu Minh Tâm     88   Hoa Zlin DH Ton Duc Thang UV BCH
113 Nguyễn Văn Tặng     81   Mỏ Ostrava Cty Xlap Dien II  
114 Lê Quốc Tế     81   Mỏ Ostrava Cty Xlap Dien III UV BCH
115 Trần Quang Thái     82   Máy Praha ThaiThinh LTD Phó CT
116 Trần  Thắng     84   Máy Praha    
117 Đào Thị Thu Thủy     80   UK Praha TCT Khí UV BCH
118 Đặng Đình Hồng Tiến     81   Điện Praha Hong Anh LTD UV BCH
119 Lê Minh Trung     81   Hnhân Praha TT Tin hoc CVN  
120 Vũ Hồng Trường     82   Điện Praha    
121 Phạm Quang Tuấn     82   Máy Liberec Cty Len Binh Loi  
122 Nguyễn Đình Tùng     81   May Praha Cty BP  
123 Nguyễn Thành Văn     80   Hóa Praha Total-Elf Ban KT
124 Nguyễn Thanh Xuân     85   Máy Liberec    
125 Trần Minh  Đức     80   UK Praha    
126 Hoàng Văn Sịnh     80   Hóa Praha    
127 Nguyễn Văn Thanh     80   Hóa Praha Petec  
128 Nguyễn Minh Thắng     80        
CHI HỘI QUÂN SỰ            
129 Cao Văn Thông 1961 X 1982 Kỹ Sư VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội UV BCH - CH trưởng
130 Đoàn Hoài Trung 1960 X 1978 KỸ Sư VAAZ-BRNO Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP UV BCH
131 Ông Lạng Sơn 1958 X 1977 KỸ Sư VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội chi hội phó
132 Nguyễn Hửu Thanh 1957   1978 KỸ SƯ VAAZ-BRNO HƯU TRÍ  
133 Nguyễn Lữ Giang 1968   1986 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Giám đốc C.Ty   
134 Vũ Văn Nam 1967   1985 PHÓ GS VAAZ-BRNO Gỉang viên ĐH Bình Dương  
135 Trần Văn Cảnh 1953 X 1977 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
136 Nguyễn Thành Đông 1966   1984 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Chủ tịch HĐQT INVESTONE  
137 Lê Hoàng Mai 1949 X 1967 CỬ NHÂN VAAZ-BRNO Hưu Trí  
138 Trần Thúc Nam 1965 X 1982 TIẾN SỸ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
139 Trần Nam Hưng 1959 X 1977 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Hưu trí   
140 Phạm Đức Minh 1963 X 1982 TIẾN SỸ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
141 Chu Thanh Nam 1960 X 1977 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
142 Lê Đức Bình 1960 X 1977 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Hưu trí   
143 Nguyễn Huệ 1964 X 1982 THẠC SỸ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
144 Nguyễn Phong Quang 1962 X 1983 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
145 Trần Văn Tiến 1961 X 1979 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
146 Nguyễn Thanh Bình 1954 X 1977 KỸ SƯ VAAZ-BRNO Hưu trí  
147 Nguyễn Văn Nghĩa 1956 X 1986 TIẾN SỸ VAAZ-BRNO Hưu trí quân đội  
148 Nguyễn Mai Phong 1949 X 1981 TIẾN SỸ VAAZ-BRNO Hưu trí Quân đội  
DANH SÁCH CHI HỘI BẮC TIỆP            
149 Nguyễn Hoài Bắc 1960   11/05/1981   U23 UÙstí n/L    
150 Trần Quốc Bình 1961   28/8/1982   Montovane
Staùvby
Kho Bạc Nhà Nước Tân Bình  
151 Nguyễn Đình 1961   11/05/1981   U23   UV BCH
152 Đoàn Thế Hải 1963   11/05/1981   Litvinov 656/39
CMT8 , P11,Q3
 
153 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1961       Tanvald 20 Trần Quốc Hoàn  
154 Đào Minh Hiếu 1963   1981   Podebrady Cty TNHH TM Théo Nam Việt  
155 Trần Văn Hoá 1956   11/05/1981   U23 Công Ích Quận 1 Phó Chủ Tịch
156 Nguyễn Thị Lan Hương 1961   13/5/1982   Varnsdorf Khách sạn Bông Sen 2  
157 Ngô Thái Hùng 1961   1981   U73 Podebrady    
158 Phan Văn Minh 1962   11/05/1981   Litvinov    
159 Nguyễn Tất Năm         Podebrady Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội  
160 Bảo Việt Nghĩa 1961   11/07/1981   UÙstí
Nad Labem
   
161 Nguyễn Thị Bích Nhung 1958   05/12/1982   Varnsdorf    
162 Phạm Minh Đoàn 1953   11/05/1981    Lítvinov Hải Quan TP  
163 Trần Hoàng Quang 1962   11/07/1981   UÙstí-N/L    
164 Lê Anh Quang 1963       Meziborí    
165 Phan Thân 1963   05/11/1981   Litvinov    
166 Phạm Thị Xuân Thảo 1961   1981   U 73
Podebrady
   
167 Nguyễn Thị Xuân Thảo 1959   05/1982   Vanrdorf    
168 Nguyễn Thị Anh Thư 1963   1981   Podebrady Cty TNHH TM Thép Nam Việt   
169 Đinh Công Tiến 1957   18/121985   Chvaletice Cty Nhiệt Điện Thủ Đức  
170 Nguyễn Thị 1962   11/05/1981   Litvinov    
171 Phạm Công Toàn 1962   11/05/1981   Litvinov Tự Do  
172 Lê Anh Xuân 1963   03/06/1905   Podebrady Cty TNHH TM Thép Nam Việt   
DANH SÁCH CHI HỘI NAM TIỆP            
173 Nguyễn Việt  Anh 1952   1976   Đội 4 Plzen Cty Long Thành số 641 Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, HCM  
174 Phạm Trung Chánh 1964   1981   Praha Cty Long Giang, Bến Lức, Long An  
175 Trần Văn Dũng 1968   1982   CKD Praha    
176 Trần Việt Dũng 1958   1982   Smichov Gemadept  
177 Nguyễn Quang Hải 1958   1982   Bia Smichov Cty TNHH Cô khí Sabeco- Mesab  
178 Nguyễn Minh Hải 1964   1986     Benesov u Prahy Kinh Doanh  
179 Nguyễn Lan Hương     1987   Z 110
 Sokolov
   
180 Nguyễn Thành Lập 1962       Praha 5 Viện Cơ Học Ứng Dụng KIBACO  
181 Dương Thiên 1968   18/3/1987   Z110- Sokolov Kinh doanh  
182 Dương Thị Tuyết Mai 1968   18/3/1987   Z110- Sokolov Kinh doanh  
183 Nguyễn Hoàng  Oanh 1968   18/3/1987   Z110- Sokolov Kinh doanh  
184 Đoàn Hải Phương 1962   1981   U79
 Slaneù Kladno
Cty COMIN VN  
185 Trần Quang Tám 1958   1981   Litvinov    
186 Nguyễn Chiến Thắng 1962   29/4/1982   U82-Tachov Cty CPDV. Vận tải Sài Sòn UV BCH
187 Phan Thành  Thắng 1960   29/4/1982   U82-Tachov Cty CPĐT giấy An Giang  
188 Phạm Hữu Trung 1961   15/4/1981   Horovice CKD VNPT –TP.HCM  
189 Phan Anh  Tuấn 1968   1986   Bia Smichov Cô Khí
Sabeco Mesab
 
190 Cao Hải  Vân 1955   1981   Z26 Cheb    
191 Bùi Thanh  Viên 1967   1986   ZPA Jnomice Praha Xây dựng  
DANH SÁCH CHI HỘI BẮC MORAVA          
192 Đinh Nhật Bảo 1962   1981   Koprivnice    
193 Nguyễn Minh Ngọc Bích     12/06/1986   Roznov    
194 Phạm Văn Cẩn 1962   1971   Koprivnice Cty SX bếp gas Bình Chaùnh UV BCH
195 Phạm Minh Đức 1967   1982   318 CK2B
 Koprivnice
   
196 Phan Đỗ  Hạnh     12/06/1986   Roznov    
197 Nguyễn Việt Hoàng 1960   1981   Tatra Koprivnice    
198 Huỳnh Trung  1960   10/01/1981   Koprivnice    
199 Nguyễn Văn  Nhựt 1957   1982   Liberec    
200 Vũ Văn Phòng 1962       Koprivnice    
201 Trần Trúc Sơn /1959   1982   Koprivnice Fosco  
202 Đặng Bá Thanh 1957   1982   Koprivnice    
203 Đào Nguyễn Thành 1959   1982   Koprivnice    
204 Trương Văn Thôi 1960   1980   Koprivnice QLTT
Q.10, Tp.HCM
 
205 Đinh Thị Ngọc  Thu 1964   12/06/1986   Roznov    
206 Nguyễn Xuân Toàn 1963   1980   Noveù mesto
Nad Metují Nachod
   
207 Trần Hữu  Tưởng 1964   10/06/1982   Frenstat cty XD Viễn Đông UV BCH
208 Huỳnh Thị Thu Vân 1961   1986   Roznov 35163134 UV BCH
209 Nguyễn Xuân Vinh 1962   1982   ZTS
Olomouc
DNTN  
210 Đào Thị Thanh  Xuân     12/06/1986   Roznov   Ban Kiểm Tra
DANH SÁCH CHI HỘI NAM  MORAVA            
211 Lê Bắc  Bửu 1963   T10/1981   Kurím Hưu trí  
212 Ngô Hồng  Chuyên 1960   1982   Brno Lãnh sự danh dự CH Séc Phó CT
213 Võ Văn Dân 1960   1981   Kurím Hưu trí  
214 Võ Minh Dũng 1958   1980   Hudbanovo 9 Ngô Đức Kế (lầu 15), Q.1  
215 Lê Văn Giang 1963   1981   TOS
Celaùkovice
CTY CÔNG ÍCH Q5  
216 Nguyễn Giang 1962   31/12/1980   Mioslav U 30
 Zetor
Cty Hà Nhân (XD - san lấp)  
217 Trần Văn Hoàng 1957   1980   Police
Hronov
CTY BVTV
An Giang - hưu trí
 
218 Phạm Minh Hiền 1960   1981   Zetor-Brno Cty TNHH TMDV PCCC Tân Long Hải  
219 Phan Quốc Hương 1957   06/05/1977    Trebic Cty CP cao su MN
Casumina
 
220 Văn Tiến Hương 1961   1981   Vysokeù Myto Hưu trí  
221 Nguyễn Thanh Hương 1961   28/10/1982   Blansko Cty Phú An An - in ấn  
222 Dương Ngọc Lang 1964   05/01/1987   Veselí
Nad Moravou
Đại Lý
BH Manulife
 
223 Đặng Bạch Ngọc Liên 1961   6/1986   Hronov Cảng VICT  
224 Trương Minh Luỹ 1962   1980   Miroslav-Tuletice Siêu Thị Bình An, BX.Miền Đông - hưu trí  
225 Trịnh Ngọc Mai 1959   7/1982   Hronov Bưu Điện TP.HCM  
226 Nguyễn Văn  Minh 1959   1974   Hronov Hưu trí  
227 Châu Minh Ngọc 1960   12/08/1982   Lednice Hưu trí  
228 Hà Chí  Nhân 1958   1980   Miroslav Cty TNHH
 Nhân Hà, Q.10
 
229 Trần Văn Nhị 1963   17/8/1982   Miroslav - Bratislava Cty TNHH CBTP Việt Tiệp UV BCH
230 Nguyễn Văn  Nhơn 1961   10/1980   Miroslav Trường dạyLái Xe QK7 - Quận 10  
231 Đào Văn Điện 1958   21/03/1981   Velamos Sobotin
 Sumperk
Hưu trí  
232 Nguyễn Công Rành 1952   1980   Police
Hronov
Hưu trí  
233 Trần Văn Sự 1962   1981   Protejov 27 Châu Văn Liêm, Q.5, KD dầu Con Ó  
234 Võ Văn Son 1965   1985   Hradec kraùlove Cơ Khí  
235 Võ Văn Tâm 1962   10/01/1981   Celakovice Hưu trí  
236 Nguyễn Thu Thuỷ 1960   6/1982   Borovina Trebic Cà Phê Tuấn Ngọc - 22A Quang Trung  
237 Nguyễn Quang Toản 1962   01/01/1981   U30
 Miroslav
CN. ctyCô khí
Quang Trung
 
238 Nguyễn Tấn Tước 1963   1982   Lostice-Sumperk  cty Tân Phú Lợi  
239 Nguyễn Thị Trinh 1963   13/3/1982   Trebic Hưu trí  
240 Tạ Thị Ánh Nguyệt 1962   1981   U30
 Miroslav
Sở GTCC  
241 Lê Hồng Việt 1959   01/01/1981   U30
 Miroslav
Thanh Tra GTCC- hưu trí  
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh
Work:
info@hoivietsechcm.vn
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@hoivietsechcm.vn
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh VND200000 - VND500000

Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh