Hoạt động của Hội

Hình ảnh

8/18/2023 1:42:37 PM
 • Nhận bằng khen của UBND TP.HCM
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Hoạt động đối ngoại
 • Hoạt động đối ngoại
 • Hoạt động đối ngoại
 • Hoạt động đối ngoại
 • Hoạt động xã hội, từ thiện
 • Hoạt động xã hội, từ thiện
 • Hoạt động xã hội, từ thiện
 • Hoạt động xã hội, từ thiện
 • Hội họp, giao lưu
 • Hội họp, giao lưu
 • Hoạt động thể thao
 • Hoạt động thể thao
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh
Work:
info@hoivietsechcm.vn
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@hoivietsechcm.vn
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh VND200000 - VND500000

Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hội hữu nghị Việt - Séc TP Hồ Chí Minh